Bigkool Online

MENU

Một ván cờ tướng bên đỏ thua do nghĩ lâu

     
Video một ván chơi cờ tướng. Quân đỏ yếu thế và nghĩ lâu quá nên thua trước khi hết giờ

Web Song Khoe