Bigkool Online

MENU

Video cờ tướng: khi cả 2 sai lầm, ai sai nhiều thì thua

     
Cả 2 đã có những sai lầm, tuy nhiên quân đen sai lầm nhiều hơn và không có thế công mạnh dẫn đến thua cuộc

Web Song Khoe