Bigkool Online

MENU

Video cờ tướng: khai cuộc có vẻ cân bằng, xe mất thế cũng mất

     
Hai bên nhập cuộc khá cân bằng, đen tỏ ra khai cuộc sắc sảo hơn. Thế cờ nghiêng dần về bên đen khi đỏ mất quân xe.

Web Song Khoe